Aktualność
Ocaleni z Zagłady

Promocja książki ks. inf. Grzegorza Pawłowskiego Ocaleni z Zagłady – podziękowania

Dodano: 16-05-2019

Dziękujemy wszystkim Szanownym Gościom za przybycie do Państwowego Muzeum na Majdanku na promocję książki Ocaleni z Zagłady autorstwa ks. inf. Grzegorza Pawłowskiego (Jakuba Hersz Grinera).

W pierwszej kolejności chcielibyśmy złożyć podziękowania autorowi książki ks. inf. Grzegorzowi Pawłowskiemu, Honorowemu Obywatelowi Miasta Lublina, a także ks. dr. Markowi Szymańskiemu, dyrektorowi Wydawnictwa „Gaudium”, który powitał przybyłych.

Serdecznie dziękujemy Jakubowi Chmielewskiemu, historykowi z Działu Naukowego Państwowego Muzeum na Majdanku, który opowiedział o życiu ludności żydowskiej w Izbicy oraz o ich zagładzie podczas II wojny światowej, a także uczestnikom panelu dyskusyjnego - prowadzącemu ks. Rafałowi Pastwie oraz ks. bp. Mieczysławowi Ciśle, Marianowi Turskiemu, ks. prof. Mirosławowi Wróblowi oraz ks. dr. Jackowi Stefańskiemu. W panelu poruszono temat promowanej książki oraz edukacji na temat Zagłady. Jesteśmy również wdzięczni uczniom Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia im. K. Lipińskiego w Lublinieza za uświetnienie wydarzenia oprawą muzyczną.

Wyrażamy serdeczne podziękowania wszystkim przybyłym za wsparcie promocji swoją obecnością!

W książce Ocaleni z Zagłady ks. Grzegorz Pawłowski (Jakub Hersz Griner) w rymowanych opowieściach przedstawia sylwetki Żydów, którzy często w niemal cudowny sposób zostali uratowani przed śmiercią z rąk niemieckich oprawców. Opowiadania są owocem spotkani Autora z bohaterami, których czytelnik poznaje w kolejnych odsłonach książki. Publikacje ubogacają archiwalne zdjęcia przedstawiające ocalałych, ich rodziny i przyjaciół.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną galerią zdjęć ze spotkania.

reklama - biblia aramejska
Baner dolny

partnerzy i patroni

Wydawnictwo

Księgarnia

Drukarnia

Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij
Youtube
Twitter

Wśród najnowszych zapowiedzi wydawniczych Wydawnictwa Archidiecezji Lubelskiej Gaudium jest Targum Neofiti 1: Księga Kapłańska autorstwa ks. prof. Antoniego Troniny. Publikacja ukazuje się jako t. 3 w serii Biblia Aramejska zainicjowanej przez ks. prof. Mirosława S. Wróbla z Instytutu Nauk Biblijnych KUL.

Księga Kapłańska, najkrótsza choć centralna księga Tory Mojżeszowej, nie cieszy się wśród chrześcijan większą poczytnością. Inaczej jest w tradycji żydowskiej, gdzie stanowi ona rdzeń objawienia biblijnego. Spośród 613 przykazań Tory niemal połowa (247) mieści się w tej właśnie księdze, która składa się z nakazów Bożych skierowanych do Izraela za pośrednictwem Mojżesza. Zrozumiałe więc, że targum, czyli liturgiczna lektura tej księgi w języku aramejskim, aktualizuje te przykazania w kontekście życia pokoleń ludu Bożego. Najstarszy z targumów palestyńskich, odkryty przed kilkudziesięciu laty w Bibliotece Watykańskiej, należał niegdyś do Domu Neofitów i był własnością jednego z konwertytów żydowskich. Kodeks Neofiti 1 jest więc wymownym symbolem tego, jak tradycja judaistyczna może ubogacić chrześcijańską lekturę Starego i Nowego Testamentu.

Ks. prof. Antoni Tronina wydał wcześniej obszerny komentarz do Księgi Kapłańskiej. Akcentował w nim konieczność uwzględniania liturgii żydowskiej w katolickiej egzegezie Pisma św. Papieska Komisja Biblijna mówi o tym wyraźnie w dokumencie „Naród żydowski i jego Święte Pisma w Biblii chrześcijańskiej” (2002). Inicjatywa publikowana monumentalnego dzieła Biblii Aramejskiej w Lublinie jest odpowiedzią na apele ostatnich papieży, którzy zwracają się do biblistów katolickich z zachętą o korzystanie w swych pracach z dorobku egzegezy żydowskiej. Instytut Nauk Biblijnych KUL jest przykładem podjęcia takiego dialogu. Można żywić nadzieję, że dzieło to, dzięki pomocy kompetentnych biblistów i owocnej wydawniczej współpracy doczeka się szczęśliwego zakończenia w niedalekiej przyszłości. Niech stanie się ono godnym wypełnieniem pragnień Pasterzy Kościoła, którzy za zachętą Soboru Watykańskiego II starają się kontynuować dialog chrześcijańsko-żydowski. Polska edycja Biblii Aramejskiej dobrze wpisuje się w ten dialog.