ks. prof. dr hab. Janusz Mariański

Ks. prof. dr hab. Janusz Mariański, emerytowany profesor socjologii religii i socjologii moralności Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, wykładowca w Wyższej Szkole Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie i w Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku, członek Komitetu Socjologii PAN i Zespołu ds. Dobrych Praktyk Akademickich przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego (w latach 2011-2014).

Współpracuje z Instytutem Statystyki Kościoła Katolickiego SAC w Warszawie. W 2016 roku został powołany przez Prezesa Rady Ministrów Beatę Szydło w skład Zespołu ds. Nagród (kadencja w latach 2016-2018). Przedmiotem jego zainteresowań badawczych są: socjologia moralności, socjologia religii i katolicka nauka społeczna; w 1997 roku otrzymał nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia naukowe.

Jest autorem około 1000 artykułów naukowych i popularnonaukowych oraz 50 książek, m.in. Młodzież między tradycją i ponowoczesnością. Wartości moralne w świadomości maturzystów (Lublin 1995), Kościół katolicki w społeczeństwie obywatelskim (Lublin 1998), Kryzys moralny czy transformacja wartości? Studium socjologiczne (Lublin 2001), Kościół katolicki w Polsce w przestrzeni życia publicznego. Studium socjologiczne (Toruń 2013), Sens życia, wartości, religia. Studium socjologiczne (Lublin 2013), Sekularyzacja, desekularyzacja i nowa duchowość. Studium socjologiczne (Kraków 2013), Podstawowe pojęcia socjologii religii w eksplikacji ks. Janusza Mariańskiego. Opracował i wyboru dokonał Marek Marczewski (Lublin 2013), Kontrowersje wokół relacji religii i moralności. Tożsamość czy rozbieżność? Studium socjologiczne (Toruń 2014), Megatrendy religijne w społeczeństwach ponowoczesnych. Studium socjologiczne (Toruń 2016). W 2015 roku ukazał się w Wydawnictwie NOMOS pod jego redakcją Leksykon Socjologii Moralności. Podstawy – teorie – badania – perspektywy (Kraków 2015).

reklama - biblia aramejska
Baner dolny

partnerzy i patroni

Wydawnictwo

Księgarnia

Drukarnia

Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij
Youtube
Twitter

Wśród najnowszych zapowiedzi wydawniczych Wydawnictwa Archidiecezji Lubelskiej Gaudium jest Targum Neofiti 1: Księga Kapłańska autorstwa ks. prof. Antoniego Troniny. Publikacja ukazuje się jako t. 3 w serii Biblia Aramejska zainicjowanej przez ks. prof. Mirosława S. Wróbla z Instytutu Nauk Biblijnych KUL.

Księga Kapłańska, najkrótsza choć centralna księga Tory Mojżeszowej, nie cieszy się wśród chrześcijan większą poczytnością. Inaczej jest w tradycji żydowskiej, gdzie stanowi ona rdzeń objawienia biblijnego. Spośród 613 przykazań Tory niemal połowa (247) mieści się w tej właśnie księdze, która składa się z nakazów Bożych skierowanych do Izraela za pośrednictwem Mojżesza. Zrozumiałe więc, że targum, czyli liturgiczna lektura tej księgi w języku aramejskim, aktualizuje te przykazania w kontekście życia pokoleń ludu Bożego. Najstarszy z targumów palestyńskich, odkryty przed kilkudziesięciu laty w Bibliotece Watykańskiej, należał niegdyś do Domu Neofitów i był własnością jednego z konwertytów żydowskich. Kodeks Neofiti 1 jest więc wymownym symbolem tego, jak tradycja judaistyczna może ubogacić chrześcijańską lekturę Starego i Nowego Testamentu.

Ks. prof. Antoni Tronina wydał wcześniej obszerny komentarz do Księgi Kapłańskiej. Akcentował w nim konieczność uwzględniania liturgii żydowskiej w katolickiej egzegezie Pisma św. Papieska Komisja Biblijna mówi o tym wyraźnie w dokumencie „Naród żydowski i jego Święte Pisma w Biblii chrześcijańskiej” (2002). Inicjatywa publikowana monumentalnego dzieła Biblii Aramejskiej w Lublinie jest odpowiedzią na apele ostatnich papieży, którzy zwracają się do biblistów katolickich z zachętą o korzystanie w swych pracach z dorobku egzegezy żydowskiej. Instytut Nauk Biblijnych KUL jest przykładem podjęcia takiego dialogu. Można żywić nadzieję, że dzieło to, dzięki pomocy kompetentnych biblistów i owocnej wydawniczej współpracy doczeka się szczęśliwego zakończenia w niedalekiej przyszłości. Niech stanie się ono godnym wypełnieniem pragnień Pasterzy Kościoła, którzy za zachętą Soboru Watykańskiego II starają się kontynuować dialog chrześcijańsko-żydowski. Polska edycja Biblii Aramejskiej dobrze wpisuje się w ten dialog.