Month marzec 2018

Wielki Post w liturgii Kościoła

Wielki Post w liturgii Kościoła rozpoczyna Środa Popielcowa, która w znaku posypania głów popiołem przypomina wierzącym ewangeliczne wezwanie do nawrócenia oraz podjęcia praktyki pokutnej. To czas bezpośredniego przygotowania się do przeżycia świąt upamiętniających Misterium Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Sprawowana… Continue Reading →

© 2023 Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej „Gaudium” — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑