Month październik 2019

Pogłębianie wiary za pomocą czytania książek

Czym jest we współczesności wiara i w jaki sposób możemy ją pogłębiać? Skąd rodzą się w nas poglądy i spostrzeżenia, którymi kierujemy się i przekazujemy kolejnym pokoleniom? Jak wpływa na wyznawaną religię opinia publiczna i przekazywane przez innych wartości? Pierwszy aspekt, który… Continue Reading →

© 2023 Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej „Gaudium” — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑