Month styczeń 2023

Na trudne czasy

Gdy modliłem się Psalmem 22, przypomniałem sobie zdarzenie jeszcze z czasów seminaryjnych. Kiedy zostaliśmy wraz z kolegami z roku akolitami, naszym obowiązkiem było pomagać kapelanom szpitali lubelskich i w niedziele chodzić z Komunią Świętą do chorych. Wszedłem kiedyś na niewielką… Continue Reading →

Życie w zgodzie z samym sobą

 Ostatnio słuchałam świadectw nawróceń i zauważyłam, że we wszystkich tych historiach dominuje przeświadczenie, że człowiek po spotkaniu z Bogiem wraca do pewnej spójności z samym sobą. Wszystko wówczas staje się jasne i rzeczy, które do tej pory były nieuporządkowane stają… Continue Reading →

© 2023 Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej „Gaudium” — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑