Kościół katolicki po niedzieli Trójcy Przenajświętszej, w czwartek obchodzi uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, nazywaną powszechnie Bożym Ciałem. Najstarsza nazwa tej uroczystości brzmi „festum Eucharistiae” – „święto Eucharystii”. Boże Ciało to najlepsza okazja do rozważani tajemnicy Eucharystii. Jest to „sakrament miłosierdzia, znak jedności, węzeł miłości, uczta paschalna, w której pożywamy Chrystusa, w której dusza napełnia się łaską i otrzymuje zadatek przyszłej chwały” – (Konstytucja o liturgii świętej, 47).

Początki Bożego Ciała nakierowują nas na XIII wiek pod wpływem nowych nurtów pobożności eucharystycznej, koncentrując się na czci rzeczywistej obecności Chrystusa w znaku chleba i wina. Odnosiło się to do panującej herezji Berengariusza z Tours z XI wieku. Berengariusz twierdził, że przemiana chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa jest niemożliwa, ponieważ uwielbione Ciało Chrystusa znajduje się w niebie, a więc nie może równocześnie przebywać na ziemi, i to w wielu miejscach. Komunię św. rozumiał jako duchowe przyjmowanie Chrystusa.

Do Polski święto Bożego Ciała dotarło w 1320 roku. Po raz pierwszy liturgia Bożego Ciała została odprawiona w Krakowie, przez biskupa Nankera. Tradycyjne Procesje Bożego Ciała mogliśmy zobaczyć dopiero 200 lat później. Polska była jedynym krajem, gdzie w każdej parafii odbywały się procesje, aż po dzisiaj. Osoby uczestniczące w procesji po wyjściu z kościoła, udają się do czterech oddalonych od siebie ołtarzy, a przy każdym z nich, czytana jest, lub śpiewana, Ewangelia jednego z czterech Ewangelistów.

Boże ciało, a tradycje w różnych regionach Polski

Warszawa

W Warszawie w XVIII w. podczas panowania Augusta II i Augusta III z saskiej dynastii Wettynów podczas procesji oddawano uroczyste saluty, przez co na ulicach Warszawy było czuć zapach prochu. Warszawska procesja po dzień dzisiejszy prowadzona przez Prymasa Polski, wyrusza z Katedry św. Jana przez plac Zamkowy i Trakt Królewski.

Mazowsze

Na Mazowszu osoby biorące czynny udział w procesji np. poprzez niesienie baldachimu, obrazów czy sypania kwiatków, ubierały się w regionalny strój ludowy pochodzący z owego regionu. Wyróżniającą się procesją pod tym względem jest procesja Bożego Ciała w Łowiczu. Ołtarze obowiązkowo przyozdabiane są kwiatami, obrazami oraz brzózkami, których to gałązki po procesji są zrywane i zabierane przez wiernych do domów.

Kraków

Po zakończeniu uroczystości kościelnych Bożego Ciała na rynek staromiejski wkracza korowód ze sztandarem cechowym flisaków. Główną postacią jest lajkonik, jeździec w tureckim stroju, z czarną brodą i galopujący na białym koniu. Ponadto w oktawie Bożego Ciała w Krakowie odbywają się wybory króla kurkowego, w bractwie strzeleckim zwanym kurkowym.

Województwo łódzkie – Spycimierz

W Spycimierzu sypanie kwiatków zostało zastąpione układaniem dywanów kwiatowych. Ta tradycja narodziła się w XVIII w. Jedna z legend głosi, że pierwszy dywan został ułożony dla Napoleona Bonaparte, który miał przejeżdżać przez tę miejscowość. Jednakże historia potoczyła się inaczej, co przerodziło się w szykowanie przez mieszkańców dywanów specjalnie dla Pana Boga. 16 grudnia 2021 roku tradycja układania dywanów kwiatowych została wpisana na Reprezentatywną Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Ludzkości UNESCO. Decyzja została podjęta przez Międzyrządowy Komitet ds. Ochrony Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego podczas XVI sesji w Paryżu.