Czym jest Biblia?


Biblia to jedno z dwóch najdawniejszych źródeł kultury. Na Pismo święte składa się zbiór Ksiąg Starego i Nowego Testamentu. Jedną z ważnych ksiąg jest księga mądrości, która jako źródło kultury moralnej, prezentuje wzorce postępowania, mówiąc nam, co jest dobre, a co złe. Korzyści ze zbiorów mogą czerpać chrześcijanie, ale również wyznawcy innych religii lub ateiści. Biblia jako Pismo Święte odczytywana jest w wymiarze sacrum jako Księga Objawiona, czyli księga święta dla chrześcijan. Na jej zawartość składają się uniwersalne, ale przede wszystkim ponadczasowe myśli, jest punktem odwołań i nawiązań twórców kultury do kolejnych epok.
Zastanawiacie się, kiedy powstał Stary i Nowy Testament? Śpieszymy z odpowiedzią. Stary Testament powstawał od XIII w. pne, Nowy zaś od narodzenia Chrystusa do I w. n. e. Biblia pisana była w trzech językach. Stary Testament w języku hebrajskim i aramejskim, Nowy Testament w języku greckim. Nazwa Biblia oznacza Księgi i pochodzi od greckiego słowa biblios – łodyga papirusu.

Obecna kreacja rzeczywistości


W obecnych czasach twórczość medialna wprowadza naszą młodzież w inną przestrzeń kulturową niż dotychczas. Dostęp do nowych mediów społecznościowych, nasilony przekaz medialny oraz łatwy dostęp do internetu, pozwala naszej młodzieży, nawet tej wczesnoszkolnej na przeglądanie materiałów niekoniecznie dostosowanych do ich potrzeb. Kiedyś na pytanie w szkole: A kim chciałabyś/chciałbyś zostać w przyszłości? Odpowiadano: strażakiem, policjantem, nauczycielem, prawnikiem etc. Dzisiaj jedną z najpopularniejszych odpowiedzi jest: youtuberem. A kim jest youtuber? To osoba, która przygotowuje materiały video opowiadające o jej życiu, działalności medialnej, bądź przeżyciach. Jest to garstka osób, która w bardzo młodym wieku dobrze zarabia i przekazuje oto ich fantastyczny świat młodzieży. Kolejną obecnie bardzo popularną formą rozrywki dla młodzieży są freak fightowe gale „popularnych twórców”, które przyciągają przed ekrany tysiące młodych widzów. Podczas całego show można obejrzeć liczne konflikty, wyzwiska i wiele innych nieodpowiednich form, które mają być „wyjaśniane” w oktagonie (miejsce walki). Liczne zyski finansowe pozwalają przekraczać twórcom kolejne granice moralności. Zestawienie karty walk musi zostać zbudowane na sensacji jak np. walka kobiety z mężczyzną. Organizatorzy opowiadanych eventów wyrażają się na ten temat jasno: Jeśli mamy tak dużą oglądalność i zarobki, to dlaczego mamy tego nie robić? Wpływ obecnej rzeczywistości na wartości młodego człowieka jest ogromny. Zanikają wartości przekazywane przez naszych rodziców, dziadków, a przede wszystkim przez Pismo Święte.

Mądrość zaś, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta, następnie pokojowo usposobiona, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, bezstronna i nieobłudna. – Jakuba 3:17.

Tytułowe rozważania

Księga mądrości zawiera wiele wskazówek dotyczących życia oraz liczne sentencje, z których możemy wyciągnąć wnioski. Prowadzenie prostego i spokojnego życia oraz stawianie dóbr niematerialnych ponad dobrami materialnymi pozwalają nam na ochronę swojego samopoczucia duchowego w nagłych sytuacjach. Zapoznając się z treścią możemy postawić tezę, iż wszelkie dobra i wartości, jakie możemy otrzymać na ziemi, są rezultatami posiadania mądrości. Wobec tego cały świat, powinien kierować się rozumiem, wtedy nie byłoby miejsca na świecie na zło.