Z jaką miłością w swoim życiu mamy do czynienia? Wielu pisze o miłości jako tej przyjacielskiej, braterskiej, siostrzanej, ale także takiej, która łączy ludzi w pary małżeńskie. W dzisiejszym tekście chcielibyśmy skupić się na miłości rodzicielskiej, która jest niezwykle ważna, aby swoje potomstwo wychować zgodnie z wiarą chrześcijańską.

„Drodzy rodzice i chrzestni. Przyniesione przez was dzieci otrzymują z miłości Bożej przez sakrament chrztu nowe życie z wody i z Ducha Świętego. Starajcie się wychować je w wierze tak, aby zachować w nich to Boże życie od skażenia grzechem i umożliwić jego ustawiczny rozwój. Jeśli więc, kierując się wiarą, jesteście gotowi podjąć się tego zadania, to wspominając swój własny chrzest, wyrzeknijcie się grzechu i wyznajcie wiarę w Jezusa Chrystusa. Jest to wiara Kościoła, w której Wasze dzieci otrzymują chrzest”.

Chrzest dziecka jest jednym z siedmiu sakramentów, które Chrystus zostawił Kościołowi w celu przymnożenia łask wierzącym w Niego. Sam ochrzczony zyskuje odpuszczenie grzechu pierworodnego i wszystkich grzechów osobistych, narodzenie do nowego życia, przez które człowiek staje się przybranym synem Ojca, świątynią Ducha Świętego. Sakrament chrztu świętego jest początkiem chrześcijańskiej drogi życia i włączenia we wspólnotę Kościoła.

A przez całą tę chrześcijańską drogę rodzic wraz ze swoim dzieckiem podąża szlakiem Jezusa Chrystusa, który pozostawił nam na Ziemi wskazówki prowadzące do życia wiecznego. Bardzo ważne jest, aby odkrywać przed swoim dzieckiem te wskazówki, dając mu pole do własnych przemyśleń. Miłość rodzicielska charakteryzuje się przede wszystkim odpowiedzialnością, rozmową, wsparciem, ogromną cierpliwością i częstym obcowaniem ze swoją rodziną. Wychowanie dziecka nie jest czymś prostym, nie ma złotego środka, który pozwoli na wzorowe wykonanie swoich obowiązków. Musimy wiedzieć, żeby do każdej swojej pociechy podchodzić indywidualnie. Doświadczenia napotykające je podczas lat młodzieńczych kreują osobowość i charakter. Niezwykle ważny jest w tym wszystkim dialog. Jak każdy z nas od czasu do czasu potrzebuje szczerej rozmowy. Wylania wszystkiego, co leży na sercu. Oczyszczenia się, ale i wysłuchania rad. A tylko rodzic rozumie tak dobrze swoje dziecko jak nikt inny. Jest w jego oczach autorytetem i bardzo liczy się z jego zdaniem. Warto jest więc rozwijać się i wsłuchiwać w problemy, które z perspektywy osoby dorosłej mogą wydawać się błahe, ale dla dziecka mogą okazać się czasem „końcem świata”.