Człowiek podczas obcowania na ziemi bardzo dużo czasu poświęca na to, aby podjąć właściwe decyzje w swoim życiu. Niejednokrotnie wystawiany jest na próbę, wielokrotnie również podejmuje złe decyzje, które wiążą się z późniejszymi konsekwencjami. Jesteśmy wtedy źli na cały świat, ale również na siebie, bo przecież mogliśmy w danej sytuacji podjąć inną decyzję, która prowadziłaby nas do szczęścia. Czym wtedy się kierowaliśmy? Co nas popchnęło do tego, że wybraliśmy taką, a nie inną drogę?

W Piśmie Świętym możemy przeczytać takie oto słowa:
„Jeżeli zaś komuś z was brakuje mądrości, niech modli się o nią do Boga, a na pewno będzie wysłuchany, gdyż Bóg wszystkim chętnie i bez wymówek udziela swych darów. Trzeba jednak zawsze modlić się z wiarą, bez cienia wątpliwości. Kto bowiem poddaje się zwątpieniu, podobny jest do morskiej fali, miotanej wiatrem i przerzucanej z miejsca na miejsce. Człowiekowi takiemu niech się nawet nie wydaje, że uzyska coś od Pana.” JAK. 1,5-7 (BWP)

Z powyższego fragmentu możemy wywnioskować, że nasza osobista wątpliwość co do siły i bezgranicznej miłości Boga do nas, może zaważyć nad głosami, które dostają się do naszej głowy. Moment wątpliwości, krótkiego zawahania się może pokierować do decyzji błędnych, niewłaściwych. Naszym zadaniem jest bezgraniczne zaufanie, wobec Boga i jego decyzji. Nie zawsze dostaniemy to, czego chcielibyśmy, ale może właśnie poprzez to, zrozumiemy, jaką wartość ma słowo Boże. Nie polegajmy na swojej mądrości, ale na Bogu i Jego prowadzeniu.

Biblia głosi: „Całym sercem zaufaj Panu i nie buduj nigdy na własnej mądrości! Staraj się Go dostrzegać na wszystkich swych drogach, bo On sam wyrównuje twe ścieżki. Siebie samego nie uważaj za mędrca, Pana się lękaj i zła unikaj! Bo to jest zbawienne dla twojego zdrowia i kościom twoim niesie pokrzepienie.” PRZYP. 3,5-8 (BWP)

Współczesny świat budowy jest na zasadach indywidualizmu i konsumpcjonizmu. Może zbyt dużo wierzymy w siebie i swoje przekonania? Zamykamy się na głos Boga i nie dostrzegamy go w codziennym życiu? Unikamy go, bo nie spełnia naszych oczekiwań? Jesteśmy zaślepieni, choć powinniśmy być zjednoczeni w swojej wierze.

„Serce rozumnego poszukuje wiedzy, a uszy mądrych są żądne poznania.” PRZYP. 18,15 (BWP)