Okazywanie szacunku, do którego Pan Bóg nas zachęca, incydentalnie przychodzi nam łatwo. Najczęściej pojawiająca się wątpliwość dotyczy osoby, której mamy ten szacunek okazywać. Wydaje się nam, że dana osoba poprzez swoją postawę, zachowanie czy słowa po prostu nie zasługuje na szacunek. Do lepszego zrozumienia Bożej koncepcji okazywania szacunku pomocne będzie pewne wyjaśnienie.

Szacunek polega na tym, że podchodzimy z dystansem do odmiennych opinii innych, z którymi niekoniecznie się zgadzamy. Okazywanie tej cechy pozwala nam wysłuchać innych bez osądzania ich wyborów i podejmowanych przez nich decyzji. Ciężko jest wejść nam w czyjeś buty i zrozumieć człowieka po wysłuchaniu jego opinii na dany temat. Każdy z nas jest jednostką, która w swoim życiu miała przyjemność z różnymi sytuacjami życiowymi, różnym startem, innym gronem rówieśników i przekazanymi wartościami. Na pierwszym rzut oka możemy wyrobić sobie o kimś opinię, ale jest tylko i wyłącznie dla nas powierzchowna. W dzisiejszym świecie ciężko człowiekowi otworzyć się przed drugim człowiekiem ze względu na panujące zasady i normy społeczne, które stale się zmieniają. Boimy opowiadać się o sytuacjach dla nas przykrych, ponieważ boimy się odrzucenia. Szufladkujemy ludzi, dzieląc ich na tych lepszych i gorszych. Dobieramy sobie takie grono rówieśników, które w danym momencie nam odpowiada i jest nam przychylne. Unikamy krytyki, dlatego zamykamy się i omijamy głosy dla nas nieprzychylne. Łatwo jest kogoś odrzucić, niż porozmawiać z nim, wysłuchać, próbować zrozumieć. Wolimy stać się obojętni i pozostawić po sobie tylko szum wiatru, który towarzyszy nam przy stawianiu kroków w inną stronę. U podstaw szacunku zawsze powinna się znajdować empatia. Powinniśmy odpowiednio poznać daną osobę, aby móc się zjednoczyć z jej odczuciami i sposobem bycia. Choć nasz sposób myślenia może być różny, to empatia pomaga nam zaakceptować różnice. Niezbędne jest wyrażanie zrozumienia, zapewnianie, że rozumiemy cudze prawo wyboru. Później przychodzi czas na wyrażenie naszej opinii na dany temat, ale bez jej narzucania jako tę poprawną. Taki sposób konwersacji pozwoli nam uszanować cudzy punkt widzenia.

Podstawowe reguły szacunku:

1. Szanuj indywidualną wartość i godność innych.

2. Traktuj innych uprzejmie i grzecznie.

3. Żyj zgodnie ze złotą regułą „traktuj innych tak, jak chciałbyś być traktowany”.

4. Akceptuj różnice.

5. Szanuj autonomię innych.

6. Unikaj przemocy i gróźb.

„Miłością braterską jedni drugich miłujcie, wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku”. Rz 12,10 (BW)