Odwiedzanie grobów swoich bliskich 1 i 2 listopada to powszechne polskie świętowanie, porównywalne tylko z Bożym Narodzeniem. Z wyników sondaży wynika, iż blisko 90 proc. Polaków w pierwszych dniach listopada nawiedza groby najbliższych, aby złożyć kwiaty, zapalić znicze, pomodlić się czy spotkać z członkami rodziny. 

Radosne wspomnienia wiernych, czyli obchody Wszystkich Świętych, którzy dostąpili łaski zbawienia, mają związek z wczesnochrześcijańskim kultem męczenników. Wierni zbierali się przy ich grobach, zwyczaj ten rozpowszechnił się w Rzymie w VII w., a w X w. papież Jan XI ustanowił osobne święto ku czci Wszystkich Świętych i wyznaczył na obchodzenie go dzień 1 listopada. Pod koniec tego samego wieku dzięki benedyktyńskim klasztorom, podlegającym potężnemu i wpływowemu opactwu w Cluny, 2 listopada zaczęto zaś wspominać wszystkich wiernych zmarłych.

Wiele osób może mylić oba te święta, więc warto pamiętać, ze to właśnie Zaduszki, obchodzone 2 listopada są Świętem Zmarłych, a nie święto Wszystkich Świętych, przypadające dnia poprzedniego. Jednakże, dniem wolnym od pracy stał się1 listopada i dlatego powszechne obchody właściwego Święta Zmarłych przesunęły się na ten dzień.

Dzień Zaduszny czyli dzień modlitw za dusze tych, którzy nie dostąpili jeszcze zbawienia. Wprowadzony został oficjalnie do kalendarza liturgicznego także jako przeciwwaga dla pogańskich świąt ku czci zmarłych, które wciąż występowały w schrystianizowanej Europie. W Polsce święto znane jest od XII wieku i zastąpiło przedchrześcijański zwyczaj obchodzenia Dziadów.

Obecnie Przypomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych to dzień zadumy i refleksji nad przemijalnością rzeczy doczesnych i ostatecznym losem człowieka. Jest to również czas wspomnienia i modlitwy za dusze zmarłych krewnych. Kościół zachodni szczególnie modli się w tym dniu za dusze cierpiące w czyśćcu. W świątyniach i na cmentarzach odbywają się nabożeństwa zaduszne, odczytywane są wypominki – wywoływanie imion i nazwisk zmarłych połączone z modlitwą w ich intencji. Rodziny sprzątają groby swoich bliskich i dekorują je wieńcami z kwiatów, zapalają znicze. Obyczaj każe zapalać świece także na grobach zapomnianych. W Polsce święto to ma także wymiar państwowy – wspomina się wszystkich tych, którzy polegli w obronie Ojczyzny, na mogiłach żołnierskich i przy tablicach pamiątkowych płoną znicze.