W tym roku przyszło nam przygotowywać się do Świąt Wielkanocnych w zupełnie inny sposób niż w latach poprzednich. Przechodzimy okres kwarantanny, dostosowując się do wytycznych, przestrzegając zasad, które mają zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Jest to dla nas niecodzienna sytuacja, a jedność, wiara i modlitwa powinny pomóc nam w przetrwaniu tego jakże trudnego okresu. W wielu materiałach o obecnej sytuacji przywoływana jest postać św. Szymona z Lipnicy, urodzonego około 1438 roku, który w XV wieku pomagał chorym podczas panującej w Krakowie epidemii cholery, udzielając sakramentów i niosąc pociechę. Jego doczesne szczątki spoczywają w kościele oo. Bernardynów na Stradomiu w Krakowie.

Wielkanoc jest świętem ruchomym, obchodzonym w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni Księżyca. To najważniejsze święto chrześcijańskie, upamiętniające misterium paschalne Jezusa Chrystusa – jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów wydała wytyczne odnośnie do sprawowania Triduum Paschalnego w miejscach dotkniętych epidemią. W wydanym dekrecie możemy przeczytać:

– Wigilia Paschalna: powinna być sprawowana tylko w kościołach katedralnych i parafialnych, w miarę rzeczywistych możliwości ustalonych przez osoby odpowiedzialne. Na początku Wigilii i przy obrzędzie światła należy pominąć rozpalanie ogniska, a tylko zapalić świecę i, pomijając procesję, przejść do orędzia wielkanocnego (exultet). Potem następuje liturgia słowa. W czasie liturgii chrzcielnej należy tylko odnowić przyrzeczenia chrzcielne (por. Missale Romanum, s. 371, n. 55). Potem następuje liturgia eucharystyczna,

– ci, którzy w żaden sposób nie mogą uczestniczyć w wigilii paschalnej sprawowanej w kościele, niech odmówią godzinę czytań przewidzianą na Niedzielę Wielkanocną.

W zależności od tego, w jakiej części Polski mieszkamy, tradycje i zwyczaje Świąt Wielkanocnych mogą się różnić, lecz w tym roku wszyscy będzie przeżywać ten okres w indywidualny sposób. Nawet w Watykanie wszystkie uroczystości Wielkiego Tygodnia odbędą się bez udziału wiernych i będą transmitowane przez wszystkie źródła przekazu medialnego. Jednakże nie powinno nam to przeszkodzić w łączeniu się z innymi ludźmi za pomocą modlitwy, ukazując jedność wiary chrześcijańskiej.

„Noc Wielkanocna jest nocą nadzwyczajną, kiedy moc zmartwychwstałego Chrystusa pokonuje ostatecznie siły ciemności i śmierci, zapala w sercach wierzących nadzieję i radość” – Jan Paweł II