Styczeń to częsty czas na odbudowanie swoich marzeń i zaplanowanie ich na przyszłe lata. Nadszedł nowy rok. Jako początek nowego etapu nasza wyobraźnia jest aktywowana, budując szereg planów, które chcielibyśmy przełożyć na nasze życie.

Moim celem jaki obrałem sobie pisząc ten tekst jest ukazanie jak ważna w życiu każdego z nas jest sfera duchowa oraz wiara jako źródło życia każdego z nas. Nowy Rok to dobry moment na doskonalenie relacji z Panem Bogiem i powrót do korzeni, w tym źródła życia.

Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.” (PS 25)

Biblia jest najlepszym źródłem mądrości życiowej. Jeśli regularnie ją czytasz, rozmyślasz nad jej treścią i stosujesz ją w życiu. Poznasz też Boga i Jego Syna, Jezusa. Dzięki wiedzy, którą zdobędziesz, możesz zostać wybawiony (Jana 17:3).  

Czytając większość książek zaczynamy tak naprawdę od strony numer jeden. Wnioskując, najlepiej będzie zacząć czytanie Biblii od strony pierwszej Księgi Rodzaju. W końcu ta księga mówi o samych początkach. Jednak Biblia nie jest zorganizowana chronologicznie. Księgi Pisma Świętego ułożone są kategoriami, dlatego możesz spróbować czytać je w zaproponowanej przeze mnie kolejności. Czytając je według tej listy zyskasz dobre zrozumienie podstawowych tematów poruszanych w Piśmie Świętym i zaznajomisz się z dużą częścią historii, które są opisywane.

Czytanie Biblii warto rozpocząć od Ewangelii. Ewangelia Marka jest bardzo krótka i jak na pierwszy kontakt z Pismem Świętym, łatwa w odbiorze. Kolejnym krokiem mogłaby być Ewangelia św. Jana wskazująca na słowa  Jezusa określające Jego Osoby. ŚW. Marek opowiada, co uczynił Jezus, a Ewangelia wg. Jana  przytaczała  Jezusa i to kim był. W Ewangelii wg. św. Jana znajdują się najprostsze i najdokładniejsze opisy, jak również Jego głębokie i wymowne stwierdzenia. Czytanie ewangelii (Mateusza, Marka, Łukasza i Jana) przybliży Tobie życie Chrystusa i Jego służbę. W późniejszym etapie można przejść do czytania listów apostolskich (np. Rzymian, Efezjan czy Filipian), gdzie w zawartych tekstach znajdziemy praktyczne wskazówki tego, jak prowadzić życie chrześcijańskie, tak aby Bóg był w nim uwielbiony. Gdy rozpoczniemy czytać Stary Testament, możemy rozpocząć go od 1 Księgi Mojżeszowej. Opowiada ona o tym, jak Bóg stworzył świat i jak człowiek popadł w grzech, który wpłynął na cały świat. 2, 3, 4 i 5 Księga Mojżeszowa mogą być dość trudne w odbiorze, bo szczegółowo opisują Prawo, jakie Bóg nadał ludziom i jakiego musieli przestrzegać.

Czytając Biblię regularnie, wyrobisz sobie nawyk spędzania czasu z Bożym Słowem. Pamiętajmy, ma to być czas pogłębiania relacji z Bogiem i rozmowy z Nim. Bóg uszanuje czas, który z Nim spędzasz, a ty sam zauważysz, że twoja wiara staje się silniejsza. Czas z Pismem Świętym, to czas dobrze wykorzystany.