W filmie Łukasza Polkowskiego Bogowie, przedstawiającym historię profesora Zbigniewa Religi i pierwszych przeszczepów serca w Polsce, jest scena, która bardzo mnie poruszyła. Jeśli dobrze pamiętam, była to pierwsza próba przeszczepu. Lekarze wyjmują serce z ciała nieżyjącego człowieka, wkładają je do naczynia, a profesor Religa mówi, że sam je przeniesie do sali operacyjnej, w której czeka na nie pacjent. Niesie miskę z sercem w obu dłoniach, ostrożnie, jakby niósł najcenniejszy skarb, jakby niósł Przenajświętszy Sakrament. Mam nadzieję, że nikogo tym stwierdzeniem nie gorszę, ale gdy oglądałem tę scenę, tak ją przeżywałem. Serce – jak wiele skojarzeń i myśli budzi w nas to słowo.

Czerwiec to miesiąc, w którym każdego dnia w kościołach podczas nabożeństw wołamy: Jezu cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze według Serca Twego. Naprawdę chcemy mieć serce jak Jezus? Czy świadomie wołamy o taką transplantację? Czy zdajemy sobie sprawę, o jakie serce wołamy?

Jakie jest Serce Jezusa? Poszukajmy odpowiedzi w Piśmie Świętym. W Ewangelii św. Jan, wspominając mękę Jezusa, zapisał: „Jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda” (J 19,34). Zatem po pierwsze, Serce Jezusa jest zdolne do całkowitego poświecenia, ofiary, przelania krwi, zbawiennego męczeństwa. Gdy prześledzimy historię Jezusa, zobaczymy, że ani razu nie odrzucił najmniejszych tego świata. Pochylał się nad dziećmi i je błogosławił, oczyścił trędowatego, pozwolił, aby dotknęła Go kobieta cierpiąca na krwotok, uzdrowił ślepego Bartymeusza, wskrzesił jedynego syna wdowy itd. Więc po drugie, Jego Serce to serce, któremu bliscy są odrzuceni przez świat i biedni. Kolejną grupą osób, których Jezus nie omijał, byli grzesznicy: celnicy Mateusz i Zacheusz, prostytutka Maria Magdalena i wielu innych, którym przebaczał. Mówił: „Odpuszczają ci się twoje grzechy, idź i nie grzesz więcej”. Czyli po trzecie, serce Jezusa jest pełne miłosierdzia, przebaczenia i zrozumienia dla grzeszników.

Podsumowując, Serce Jezusa jest gotowe do ofiary, wrażliwe na najbiedniejszych i najmniej ważnych, miłosierne i przebaczające.

Czy naprawdę chcesz mieć takie serce?