O nas

Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej „Gaudium” powstało 31 sierpnia 2000 roku; kontynuuje działalność Lubelskiego Wydawnictwa Diecezjalnego założonego 15 grudnia 1976 roku. Wydawnictwo „Gaudium” publikuje dzieła naukowe przede wszystkim z zakresu teologii. Ponadto rozprawy filozoficzne, dotyczące nauk społecznych i szeroko uprawianej tematyki humanistycznej, historii Kościoła oraz prawa, zarówno świeckiego, jak i kanonicznego.

Od 2011 roku Wydawnictwo Gaudium współtworzy i publikuje wraz z Instytutem Teologii Pastoralnej i Katechetyki KUL serię podręczników do nauczania religii Z Bogiem na ludzkich drogach (pod red. ks. prof. Mariana Zająca), zgodną z podstawą programową zatwierdzoną przez Komisję Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, oraz serwis katechetyczny KULKAT poświęcony edukacji religijnej dzieci i młodzieży na wszystkich poziomach nauczania.

W roku 2014 Wydawnictwo podjęło się wraz z Instytutem Nauk Biblijnych KUL reprezentowanym przez ks. prof. Mirosława S. Wróbla wydania serii zatytułowanej Biblia Aramejska. Jest to krytyczno-naukowe tłumaczenie targumów poszczególnych ksiąg Tory (aramejskich komentarzy do Pięcioksięgu pochodzących z epoki przedchrześcijańskiej).

W naszej ofercie znajdują się także wydawnictwa albumowe przedstawiające sztukę sakralną oraz dziedzictwo materialne i duchowe; wielojęzyczne przewodniki turystyczne z dokładnymi opisami miejsc i architektury. Oprócz publikacji papierowych oferujemy publikacje w wersji elektronicznej.

Wydawnictwo „Gaudium” organizuje spotkania z autorami, sympozja i wystawy historyczne.  Współpracuje m. in. z instytucjami kultury, na przykład z Muzeum Lubelskim w Lublinie oraz Centrum Kultury w Lublinie, oraz ośrodkami naukowymi, takimi jak Oddział IPN w Lublinie i Katolicki Uniwersytet Lubelski.

Scroll to Top