Dotacje unijne

 

Program regionalny UE 

Punkty informacyjne:

 

 

LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA 

PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

w Lublinie

ul. Wojciechowska 9a
20-704 Lublin
tel. 081 46 23 800 - sekretariat
fax 081 46 23 840
Telefony do punktu informacyjnego

081-46-23-831

lub 081-46-23-812.
e-mail: lawp@lubelskie.pl
www.lawp.eu
www.lawp.lubelskie.pl

DEPARTAMENT REGIONALNEGO

PROGRAMU OPERACYJNEGO 
UMWL w Lublinie

Tel. 0 800 888 776 (bezpłatna infolinia)
81 44-16-750
e-mail: rpo@lubelskie.pl
www.rpo.lubelskie.pl

Opis projektu:

Nazwa programu:  Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013
Nazwa działania: 1.3 Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw
Tytuł projektu: Wyposażenie Wydawnictwa Archidiecezji Lubelskiej Gaudium w maszyny cyfrowe do druku oraz informatyzacja wydawnictwa, prowadzące do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa.
Wartość projektu: 432 973,05 PLN
Kwota dofinansowania wynosi: 176 005,30 PLN
   

 

W ramach projektu Wydawnictwo GAUDIUM nabyło dwie nowoczesne cyfrowe maszyny drukarskie (do druku czarno-białego oraz kolorowego), serwer wraz z oprogramowaniem oraz specjalistyczne oprogramowanie drukarskie, kompatybilne z zakupionymi maszynami. Realizacja inwestycji pozwoliła na informatyzację Wydawnictwa oraz zwiększenie jego konkurencyjności.

 

Opis projektu:

Nazwa programu:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013
Nazwa działania: 1.3 Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw
Tytuł projektu: Innowacyjne zmiany procesowe i produktowe drogą do poprawy konkurencyjności Wydawnictwa Archidiecezji Lubelskiej GAUDIUM
Wartość projektu: 738 100,00 PLN
Kwota dofinansowania wynosi: 423 500,00 PLN

 

W ramach zrealizowanego projektu Wydawnictwo GAUDIUM zakupiło innowacyjną specjalistyczną linię do oprawy zeszytowej, dzięki której firma świadczy nową usługę tj. zszywanie gazet i broszur. Realizacja tego przedsięwzięcia znacznie zwiększyła konkurencyjność firmy wpływając bezpośrednio na kompleksowość świadczonych usług oraz wzrost ich jakości.

 

reklama - biblia aramejska
Baner dolny

partnerzy i patroni

Wydawnictwo

Księgarnia

Drukarnia

Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij
Youtube
Twitter

Wśród najnowszych zapowiedzi wydawniczych Wydawnictwa Archidiecezji Lubelskiej Gaudium jest Targum Neofiti 1: Księga Kapłańska autorstwa ks. prof. Antoniego Troniny. Publikacja ukazuje się jako t. 3 w serii Biblia Aramejska zainicjowanej przez ks. prof. Mirosława S. Wróbla z Instytutu Nauk Biblijnych KUL.

Księga Kapłańska, najkrótsza choć centralna księga Tory Mojżeszowej, nie cieszy się wśród chrześcijan większą poczytnością. Inaczej jest w tradycji żydowskiej, gdzie stanowi ona rdzeń objawienia biblijnego. Spośród 613 przykazań Tory niemal połowa (247) mieści się w tej właśnie księdze, która składa się z nakazów Bożych skierowanych do Izraela za pośrednictwem Mojżesza. Zrozumiałe więc, że targum, czyli liturgiczna lektura tej księgi w języku aramejskim, aktualizuje te przykazania w kontekście życia pokoleń ludu Bożego. Najstarszy z targumów palestyńskich, odkryty przed kilkudziesięciu laty w Bibliotece Watykańskiej, należał niegdyś do Domu Neofitów i był własnością jednego z konwertytów żydowskich. Kodeks Neofiti 1 jest więc wymownym symbolem tego, jak tradycja judaistyczna może ubogacić chrześcijańską lekturę Starego i Nowego Testamentu.

Ks. prof. Antoni Tronina wydał wcześniej obszerny komentarz do Księgi Kapłańskiej. Akcentował w nim konieczność uwzględniania liturgii żydowskiej w katolickiej egzegezie Pisma św. Papieska Komisja Biblijna mówi o tym wyraźnie w dokumencie „Naród żydowski i jego Święte Pisma w Biblii chrześcijańskiej” (2002). Inicjatywa publikowana monumentalnego dzieła Biblii Aramejskiej w Lublinie jest odpowiedzią na apele ostatnich papieży, którzy zwracają się do biblistów katolickich z zachętą o korzystanie w swych pracach z dorobku egzegezy żydowskiej. Instytut Nauk Biblijnych KUL jest przykładem podjęcia takiego dialogu. Można żywić nadzieję, że dzieło to, dzięki pomocy kompetentnych biblistów i owocnej wydawniczej współpracy doczeka się szczęśliwego zakończenia w niedalekiej przyszłości. Niech stanie się ono godnym wypełnieniem pragnień Pasterzy Kościoła, którzy za zachętą Soboru Watykańskiego II starają się kontynuować dialog chrześcijańsko-żydowski. Polska edycja Biblii Aramejskiej dobrze wpisuje się w ten dialog.