— Informacje

Dla autorów

Dzięki ogromnemu doświadczeniu wydawniczo-poligraficznemu 
Wydawnictwo „Gaudium” gwarantuje autorom doskonałą jakość świadczonych usług.

Dzięki ogromnemu doświadczeniu wydawniczo-poligraficznemu Wydawnictwo „Gaudium” gwarantuje autorom doskonałą jakość świadczonych usług. Pielęgnuje relacje z klientami, partnerami biznesowymi i sponsorami. Podejmuje współpracę z autorami tekstów i przekładów oraz ze środowiskami artystycznymi i naukowymi. Współpracuje ze środowiskiem akademickim i czasopismami opiniotwórczymi. Od 2020 r. jest wydawnictwem punktowanym. Uczestniczy w życiu kulturalnym Lublina oraz archidiecezji lubelskiej. Świadczy usługi poligraficzne i redakcyjne podmiotom zewnętrznym.

Autorów i redaktorów prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi w Wydawnictwie Archidiecezji Lubelskiej „Gaudium” zasadami etyki publikacyjnej oraz przyjętymi procedurami.
 

Autorów i redaktorów prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi w Wydawnictwie Archidiecezji Lubelskiej „Gaudium” zasadami etyki publikacyjnej oraz przyjętymi procedurami.

Pliki do pobrania:
Zasady etyki publikacyjnej chroniące prawa autorskie i mające na celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom publikacyjnym, zgodne z wytycznymi Komitetu ds. Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics)
Procedura wydawnicza
Zgłoszenie tytułu do planu Wydawnictwa Archidiecezji Lubelskiej „Gaudium”​
Procedura recenzji monografii naukowych lub monografii pod redakcją naukową
Arkusz recenzenta​
Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich
Scroll to Top