Życzenia wielkanocne 2024

A gdy rozmawiali o tym,

On sam stanął pośród nich

i rzekł do nich: „Pokój wam!”

(Łk 24,36).

Zmartwychwstały Pan przychodzi do uczniów, wsłuchuje się w życie i obdarowuje pokojem. Czas Świąt Paschalnych jest dla nas okazją, by w modlitwie z wdzięcznością wypowiedzieć się przed Panem za dar odkupienia, by przyjąć orędzie paschalnego zwycięstwa nad grzechem oraz śmiercią, by napełnić serca nadzieją i radością poranka zmartwychwstania.

Wszystkim poszukującym pokoju, zatroskanym o los człowieka i świata, żyjącym na co dzień duchem Ewangelii społeczność Wydawnictwa „Gaudium” życzy bogatych duchowo Świąt Wielkanocnych oraz radosnych chwil w gronie najbliższych.

Scroll to Top